aktivoo-ergoterapist-busra-sipahi-hakkimizda
Büşra Sipahi - DoktorTakvimi.com
Ergoterapist
Büşra Sipahi Kimdir?

Büşra Sipahi, %100 burslu olarak kazandığı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ergoterapi bölümünden Yüksek Onur öğrencisi olarak Birincilikle mezun olmuştur. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Anabilim dalında yüksek lisansına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi bölümünde de eğitimine devam etmektedir.

Duyu bütünleme terapisi, pediatrik rehabilitasyon, okul temelli müdahaleler, kognitif rehabilitasyon, motor beceri programları, günlük yaşam beceri eğitimleri, el ve üst ekstremite rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon alanlarında çeşitli özel kurumlarda, engelsiz yaşam merkezinde, okul ve hastanelerde gözlem, değerlendirme ve uygulamalarda bulunmuş, danışan kabul etmiştir.

Pediatri alanında; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, down sendromu, serebral palsi, gelişim geriliği, disleksi ve davranış problemleri olan çocuklarla çalışmıştır. Lisans bitirme projesi kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerinde ergoterapi temelli ince motor beceri eğitimi uygulamış ve etkilerini değerlendirmiştir.

Büşra Sipahi tarafından kurulan Aktivitoo sosyal medya platformu 2019’da yayına başlamış olup 2021 Ocak ayı itibariyle Aktivitoo Ergoterapi ve Gelişim Merkezi’miz faaliyete başlamıştır.

 • Pediatrik Ergoterapi Eğitimi – Nimet ALTIOK, 2021
 • Pediatrik Yeme Bozukluklarında DIR Bakış Açısı ile Bütüncül Yaklaşım Kursu (Yapısal, Duyusal, Duygusal, Oral Motor problemleri değerlendirme ve izleme kursu, Çiğdem ERGÜ, 2021
 • DIR Floortime 101 Kursu, 2021
 • Ergoterapi Perspektifinde Vakalarla Masaj Eğitimi, 2021
 • What Happens When Autism Grows Up Webinar, The Sensory Processing Institute of Research and Learning Foundation ve AOTA (American Occupational Therapy Association)
 • Self-Report Assessment for Children and Lower-Functioning Adolescents and Adults with Autism, The Sensory Processing Institute of Research and Learning Foundation ve AOTA (American Occupational Therapy Association)
 • ETEÇOM-2 (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) Uygulayıcı Sertifikası
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Uygulayıcı Sertifikası
 • Frostig Görsel Algı Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi
 • Montessori Uygulayıcı Eğitimi
 • İşaret Dili Sertifikası (120 Saat)
 • Romatoid Artrit Deformitelerinde Ortezleme Kursu
 • Fleksör Tendon Yaralanmalarında Ortezleme Kursu
 • I. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi
 • 2. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği-Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Bolu (Poster Sunumu)
 • Deneyimlerle Ergoterapiye Dair Sempozyumu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
 • I.Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Üsküdar Üniversitesi
 • Biraz Ergoterapi Konuşalım Sempozyumu, Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Kulübü
 • Duyu Bütünleme Bozukluklarında Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Biruni Üniversitesi
 • El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
 • Ergoterapi Sempozyumu, Biruni Üniversitesi
 • VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (Poster Sunumu)
 • B. Sipahi. 2020. “Down Sendromlu Kaynaştırma Öğrencide Yardımcı Aparatların Kalem Tutma Becerisine Etkisinin İncelenmesi”, 2.Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 21-23 Şubat 2020, Bolu, Türkiye (Poster)
 • İ.S. Akgün., R. Sap., B. Düzalan., B. Sipahi., E. Özoğul., Z.Çorakcı. 2017. ”Sosyal Katılım ve İletişim Problemleri Yaşayan, Tanı Almamış Vakada Duyu Bütünleme Çalışmalarının Etkinliği”, VI. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu, 28 Şubat 2017, İstanbul, Türkiye (Poster)